Zorg voor uw lach

De tandarts die naar u luistert voor, tijdens en na de behandeling

We zien u graag voor een periodieke controle, maar u mag er uiteraard ook voor kiezen om tussentijds een afspraak met de tandarts of een andere specialist te maken als uw glimlach daar om vraagt.

Behandelingen

Tijdens een periodieke controle bekijken we de toestand van uw gebit. Is het gebit gezond? Dan zien we u bij de volgende controle. Is het toch nodig om actie te ondernemen? Dan helpen we uw mondhygiëne te verbeteren.

Behandeling

Indien de tandarts problemen met uw gebit constateert, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

 • de te verwachten resultaten
 • de risico’s van de behandeling
 • het aantal behandelingen
 • de duur van de behandelingen

Kleine en uitgebreide ingreep 

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan meestal binnen 4 weken.

Stel uw vraag aan de tandarts
Tandenpoetsen

Bijzondere behandeling

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, hoeft u niet zelf op zoek te gaan. We verwijzen u door naar onze collega’s voor onder meer:

 • Kaakchirurgie
 • Orthodontie
 • Parodontologie
 • Endodontologie
 • Gnathologie

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.

Hygiene

Hygiëne

Bij Tandartspraktijk Vroomen wordt hygiënisch gewerkt volgens de richtlijnen van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Als u bij ons in de behandelstoel stapt, heeft ieder instrument een gecertificeerd reinigingsproces gehad. Zo is uw veiligheid optimaal gewaarborgd. Wij beschikken over een medische vaatwasser, een autoclaaf waarin de instrumenten bij 134 graden met stoom worden gesteriliseerd en een sterilisator voor  e boormachientjes. Deze apparaten worden regelmatig onderhouden en gekeurd. Zo voldoet onze sterilisatie aan de nieuwste normen.

Rontgen

Röntgen

Onze praktijk beschikt naast het gewone röntgenapparaat ook over een röntgentoestel waarmee een OPT gemaakt kan worden. Zo kunnen we een panoramische opname van uw gehele kaak maken. Dankzij onze digitale röntgen kunnen foto’s gemaakt worden met een lagere stralingsdosis. Ook voldoet de praktijk aan het KEW (kernenergiewet) dossier, wat onder andere betekent dat de tandarts up-to-date is bijgeschoold als

stralingsdeskundige.

Voorkomen is beter dan genezen

Een gezonde mond en een mooi gebit begint bij preventie. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw gebit. Poetst, flost, en ragt u op de juiste manier? Tijdens een regelmatige controle van uw gebit krijgen we antwoorden op deze vragen. Als het weer tijd is voor een periodieke controle, sturen we u een bericht en helpen we u herinneren.
Tips en praktische informatie over preventie? U leest het op de website van
allesoverhetgebit.nl.

Zelfs de beste tandarts is nooit uitgeleerd

Een gezond gebit heeft goede zorg en aandacht nodig, een ongezond gebit net zo veel en soms zelfs meer. We werken met de modernste technieken en beste materialen. Daarom hanteren we procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Tandartspraktijk Vroomen ontwikkelt zich om de kwaliteit op peil te houden. Binnen de tandheelkunde zijn diverse bevorderlijke activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan de volgende zaken:

 • lezen van vakliteratuur
 • volgen van bij- en nascholing
 • bijwonen intercollegiaal overleg
 • implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • bijwonen themaprojecten
 • bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u tevreden blijft met onze kwaliteit.

Angst voor de tandartsstoel

Wist u dat u niet de enige bent die bang is voor de tandarts? Laat u er niet van weerhouden om toch te komen en stel een tandartsbezoek niet uit. U doet er goed aan om met ons over uw angst te praten. We nemen ruim de tijd voor u en bespreken eerst wat er eventueel nodig is. Door bijvoorbeeld een lichte verdoving en nieuwe technieken hoeft u geen pijn te voelen. We zorgen ervoor dat de behandeling zo prettig mogelijk verloopt.


Uw kind

Angst voorkomen is belangrijk. Daarom adviseren we u om uw kind(eren) al vroeg mee te nemen naar onze praktijk, zelfs al voordat ze een behandeling nodig hebben. Zo kunnen ze wennen aan de tandartsomgeving en maken ze op speelse wijze kennis met de beweegbare stoel, de instrumenten en de medewerkers.

Heeft u een klacht?

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u vanop aan.

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken.

Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan -  dit lost meestal onduidelijkheden op.

Als we samen niet tot een oplossing komen waar u zich goed bij voelt, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op de website van allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut). Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze

beroepsorganisatie KNMT.

Tandartspraktijk Vroomen
Vadem 20 
5421AV Gemert 


KvK

17269650

Een glimlach doet wonderen bij Tandartsprakijk Vroomen in Gemert

Contactgegevens

T: +31 492 36 39 49

info@tandartspraktijkvroomen.nl


Privacy Verklaring

Openingstijden

Maandag 08:30 - 12:00 13:15 - 17:00

Dinsdag 08:30 - 12:00 13:15 - 17:00

Woensdag 08:30 - 12:00 13:15 - 17:00

Donderdag 08:30 - 12:00 13:15 - 17:00

Vrijdag 08:30 - 12:00

* Op donderdagmiddag  1x per 2 weken open